Anne-Mari Haavikko

Hei,

Olen Anne-Mari Haavikko, Valviran laillistama erityistason kognitiivinen psykoterapeutti, EMDR-terapeutti ja Kelan palveluntuottaja.

Pohjakoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja olen työskennellyt vuosia terveydenhuollon eri yksiköissä. Aikuispsykiatriassa työskentely on antanut kokemusta erilaisten psykiatristen häiriöiden ja psykologisten ongelmien arvioimisesta, ohjauksesta sekä hoitamisesta kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin. Olen saanut kohdata asiakkaita heidän erilaisissa elämänvaiheissaan, niin iloissa kuin suruissa. Ulkomailla vietetyt vuodet ovat antaneet arvokasta kokemusta ja uusia näkökulmia kohdata asiakkaita.

Terapiasuhteessa koen tärkeäksi hyvän luottamuksen luomisen, asiakkaan tulisi kokea olevansa oma aito itsensä vuorovaikutussuhteessa. Minulle terapeuttina on tärkeää, että asiakas onnistuu - sen eteen teen töitä yhdessä asiakkaan kanssa. Terapia on prosessi, joka opettaa asiakasta oman hyvinvointinsa asiantuntijaksi – terapeutti pitää huolen terapian "punaisesta langasta" ja kokonaisuudesta.

Kognitiivisen terapian lisäksi käytän joustavasti eri terapiamuotoja kuten skeema, hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, myötätuntoterapiaa sekä mindfulness-pohjaisia menetelmiä. Lähtökohtana menetelmän valinnalla on asiakkaan tarpeet. Terapian tukena käytän tarvittaessa korva-akupunktiota.

Varaa käynti ja suunnitellaan yhdessä uusi suunta tulevaisuudellesi!

- Anne-Mari Haavikko

   044 241 9548

Uusikatu 24 G 73

      90100 Oulu