Pia Ritala

Hei,

Olen Pia Ritala, sairaanhoitaja ja kognitiivinen psykoterapeutti (YET), EMDR-terapeutti sekä Kelan palveluntuottaja.

Sairaanhoitajaksi olen valmistunut vuonna 2000, suuntautumisvaihtoehtonani mielenterveystyö. Valmistumiseni jälkeen olen saanut työskennellä monien erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Olen ollut päihdehuollon tehtävissä mm. Helsingissä huumetyössä ja Seinäjoella nuorten parissa Nuorisoasemalla. Viime vuodet olen työskennellyt mielenterveystoimistossa lähinnä aikuisten parissa.

Kognitiiviseksi psykoterapeutiksi valmistuin Jyväskylän yliopistosta jouluna 2014. Psykoterapiakoulutukseni sisälsi kognitiivis-konstruktiivisen näkökulman, jonka olen omaksunut myös omaksi työtavakseni. Työssäni käytän kuitenkin myös muita, kuten skeematerapian ja myötätuntokeskeisen terapian menetelmiä. Terapiassa käytetyt tekniikat usein valikoituvat asetettujen tavoitteiden ja yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Tavoitteet terapialle asetetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Pidän tärkeänä sitä, että terapiasuhde on avoin, luottamuksellinen ja turvallinen, jotta siinä pystyy rohkeasti kohtaamaan hankalia asioita ja edetä niiden käsittelyssä. Tärkeää on myös se, että terapiassa pystyy pysähtymään ja tarkastelemaan omaa tilannetta rauhassa, ajatuksen kanssa, jotta oma polku löytyy.

Tervetuloa terapiaan.

- Pia Ritala

   044 240 6677

Uusikatu 24 G 73

      90100 Oulu