Satu Seppänen

Hei,

Olen Satu Seppänen, Valviran laillistama kognitiivinen psykoterapeutti (YET) ja EMDR-terapeutti. Olen Kelan palveluntuottaja, joten asiakkaalla on mahdollisuus saada tukea Kelalta terapian kustannuksiin.

Peruskoulutukseltani olen psykologi ja sairaanhoitaja. Päätyöni arkisin on lasten, nuorten ja vanhempien parissa perheneuvolassa. Terapiatyötä teen mielelläni iltaisin ja viikonloppuisin.

Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamuksen syntymistä terapeutin ja asiakkaan välillä. Myös asiakkaan motivaatio sekä utelias asennoituminen uusien näkökulmien mahdollisuuteen on mielestäni tärkeää. Psykoterapia räätälöidään aina yksilöllisesti huomioiden myös elämäntilanteen muutokset terapiasuhteen aikana. Käytännössä terapia voi olla lyhytkestoista tai vuosia kestävää, tiivistä tukea. Lähestymistapani on kognitiivinen ja käytän terapiassa skeema- ja mindfulnesspohjaisia menetelmiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää joko sähköpostin kautta tai suoraan puhelimitse.

Terveisin,

- Satu Seppänen

   044 242 0530

Asemakatu 37 A,3.krs

      90100 Oulu