Psykoterapia Clarus

Varjosta valoon

Psykoterapiaan

Psykoterapiaan voi hakeutua silloin, kun omat ongelmaratkaisukeinot eivät tuota tulosta ja oman ympäristön tuki ei riitä kattamaan sen hetkistä tuen tarvetta. Jokaisella meistä on elämässä hetkiä, jolloin saatamme olla tavallista kuormittuneempia, tuntea toivottomuutta tai epävarmuutta. Joskus kärsimyksemme voi näyttäytyä unihäiriönä, pelkoina, masennuksen tai ahdistuksen tunteena. Tämänhetkisen kärsimyksen taustalla voi olla myös traumaattisia kokemuksia lähimenneisyydessä tai elämänhistoriassa. Psykoterapiaan voi hakeutua myös, kun olet kiinnostunut kehittämään persoonallista kasvuasi.


Psykoterapiassa tarkastellaan ilmiöitä, jotka tuottavat tai ylläpitävät psyykkistä kärsimystä. Tavoitteena on etsiä uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Psykoterapian tavoitteena on myös vähentää toistuvia vaikeuksia ja ongelmia, kehittää tunteiden säätelyä ja lisätä itseymmärrystä.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on tieteellisesti tutkittu ja se on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi esimerkiksi masennuksen ja ahdistuksen kaltaisiin häiriöihin. Kognitiivisessa psykoterapiassa korostuu asiakkaan oma aktiivisuus. Terapeutti toimii terapiaprosessissa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa ohjaten terapiaprosessin etenemistä.


Kognitiivinen terapia lähtee perusajatuksesta, että ihmisen elämän pulmat liittyvät hyvinvointia rajoittaviin, epätarkoituksenmukaisiin ajattelutapoihin tai uskomuksiin. Psykoterapian tavoitteena on käyttäytymisen muutos. Se voi tarkoittaa muutoksia ajattelussa, tunteissa, kehon tuntemuksissa ja toiminnassa sekä näiden merkityksissä. Muutokseen liittyy usein lisääntynyttä tietoisuutta sisäisestä ja ulkoisesta käyttäytymisestä, ympäristöstä sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Psykoterapeutit

Olemme tiimi kognitiivisia psykoterapeutteja, joista jokainen toimii omalla toiminimellään. Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen. Toimimme Oulussa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Hinnat

  • Arviokäynti    65€ / 45min
  • Terapiakäynti    92€ / 45min
  • Lausunto    55€

Esimerkki 45 min Kela-korvauksesta:
Nuoret ja aikuiset 16-67 vuotiaat 57,60€ / käynti (jolloin omavastuuosuus 34,40€)

Psykoterapiaan voit hakea Kela-korvausta

Käynnin peruuttaminen viimeistään kahta vuorokautta ennen sovittua aikaa. Peruuttamattomasta käynnistä peritään hinnaston mukainen maksu.

Missä sijaitsemme

Toimipaikkamme sijaitsee Oulun keskustassa.